Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin tại Sở Văn hóa và Thể thao

27/07/2018 01:46

Những năm gần đây xảy ra rất nhiều sự cố về an toàn thông tin tại các cơ quan nhà nước, ngân hàng, công ty tư nhân, … Phần lớn nguyên nhân của các sự cố đó xuất phát từ sự nhận thức chưa đầy đủ hoặc sự chủ quan trong quá trình làm việc của người sử dụng.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật về An toàn thông tin (ATTT), ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020.

Các tài liệu, cẩm nang tuyên truyền, chính sách đảm bảo ATTT của Bộ sẽ cụ thể hoá các mục tiêu của Đề án, giúp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và những kỹ năng đơn giản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Tài liệu đính kèm:

- Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đến năm 2020 (do Thủ tướng Chính phủ ban hành).

- Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức (do Cục An toàn thông tin ban hành năm 2015).

Lệ Quyên
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495952