Gia đình

Tổ chức tuyên truyền "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn Quận 2

16/07/2019 03:01

     Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm hành chính Quận 2, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác gia đình Quận 2 tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn Quận 2.

     Đến tham dự Hội nghị có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 2, các phòng, ban chức năng của quận – là thành viên, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác gia đình quận và hơn 200 cán bộ phụ trách công tác gia đình các phường xã, báo cáo viên công tác gia đình, đại diện Ban điều hành khu phố, thành viên Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn Quận 2.

     Tại Hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình với các nội dung: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến công tác gia đình; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình gắn với hoạt động “Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ”; Ngoài ra, Sở còn triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm mục đích: Góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội và Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Võ Phước Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494366