Gia đình

Tập huấn công tác gia đình và bộ tiêu chí trên địa bàn huyện Cần Giờ

06/08/2019 09:02

     Ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Nhà Văn hóa ấp Bình Phước xã Bình Khánh và Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Cần Giờ tổ chức 02 buổi bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình, và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn huyện.

     Đến tham dự Hội nghị có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban chức năng của huyện – là thành viên, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện và 186 cán bộ phụ trách công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, Ban nhân dân ấp, Ban Điều hành khu phố và các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trên địa bàn huyện Cần Giờ.

     Tại Hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình với các nội dung: Kỹ năng nhận diện hành vi bạo lực gia đình để được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; Một số kỹ năng tiếp cận nạn nhân bị bạo lực gia đình để bảo vệ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế - xã hội, ưu tiên bảo vệ trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ; Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoàn giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam đối với hành vi bạo lực gia đình; Một số hành vi quy định và mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Võ Phước Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494446