HĐ Đơn vị sự nghiệp

Lịch diễn tháng 02 năm 2019 của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội (từ ngày 11/02/2019 đến 21/02/2019)

11/02/2019 11:30

Tại Di tích Lịch sử Văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, số 1 đường Vũ Tùng, Phường 1, quận Bình Thạnh:

   - Ngày 11 tháng 02 năm 2019:

     + Vào lúc 10 giờ, Nhà hát biểu diễn vở “Lê Công kỳ án”.

     + Vào lúc 14 giờ, biểu diễn vở “Ngọc Huỳnh Lân xuất thế”.

Tại Miễu Bà Thiện, đường Song Hành, Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn:

   - Ngày 18 tháng 02 năm 2019:

     + Vào lúc 09 giờ, Nhà hát biểu diễn vở “Song nữ loạn Viên môn”.

     + Vào lúc 19 giờ 30 phút, biểu diễn vở “Người đẹp đất Giang Đông”.

   - Ngày 19 tháng 02 năm 2019:

     + Vào lúc 10 giờ, Nhà hát biểu diễn vở “Nữ tướng Mộc Quế Anh”.

Tại Đình Bình Tiên, số 122 đường Minh Phụng, Phường 6, Quận 6:

   - Ngày 20 tháng 02 năm 2019: Vào lúc 19 giờ 30 phút, Nhà hát biểu diễn vở “Lê Công kỳ án”.

   - Ngày 21 tháng 02 năm 2019: Vào lúc 19 giờ 30 phút, Nhà hát biểu diễn vở “Ngọc Huỳnh Lân xuất thế”.

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494424