Gia đình

Lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn huyện Hóc Môn

19/08/2019 03:50

     Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2019, tại Hội Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn – huyện Hóc Môn, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn huyện Hóc Môn theo Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

     Đến tham dự Lễ phát động, có Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ông Đỗ Thanh Hòa – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, cùng các thành viên Ban chỉ đạo công tác Gia đình huyện,  các Ông, bà đại diện lãnh đạo 11 xã - thị trấn, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội xã Thới Tam Thôn, Trưởng Ban nhân dân 13 ấp xã Thới Tam Thôn và đặt biệt là sự có mặt đại diện của 300 hộ dân cư ngụ trên địa bàn xã Thới Tam Thôn cũng có mặt tham dự Lễ phát động.

     Phát biểu tại buổi lễ, Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các nội dung cụ thể:

     1. Lãnh đạo các cấp, các ngành của huyện Hóc Môn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi quá trình triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” một cách hiệu quả.

     2. Đề nghị địa bàn thí điểm là xã Thới Tam Thôn nghiêm túc thực hiện và triển khai xuống từng hộ gia đình, từng khu phố.

     3. Xây dựng gia đình văn hóa và giữ gìn, phát huy giá trị của gia đình là cơ sở, là điều kiện để “mỗi tế bào” gia đình được bền vững và “là tổ ấm” thật sự của mỗi người. Đó là sức mạnh, là môi trường vững chắc để mỗi gia đình “cùng chung tay” bảo vệ gia đình, được thể hiện bằng sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của từng thành viên trong gia đình nhằm hỗ trợ mỗi thành viên gia đình hoàn thiện và phát triển về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần.

     4. Giáo dục gia đình chính là môi trường giáo dục đặc biệt trong việc hình thành nhân cách và phẩm chất của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương đối với đất nước, quê hương và gắn liền với quá trình sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước phải song hành với quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

     Phát biểu tiếp thu, chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, Ông Đỗ Thanh Hòa – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã nhấn mạnh: Với vai trò, trách nhiệm được giao, chúng tôi sẽ quan tâm, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa huyện, Đài Truyền thanh - Bản tin Hóc Môn và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; cổ động trực quan; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư cùng các hình thức tuyên truyền phù hợp khác đến các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, nhận thức của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. Đặc biệt tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; đề xuất các giải pháp, góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chí ứng xử phù hợp với đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán ở địa phương. Góp phần hoàn thiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và triển khai áp dụng chính thức Bộ tiêu chí trên phạm vi cả nước, từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam.

     Tại buổi lễ, 05 hộ gia đình đại diện cho 300 hộ gia đình tại xã Thới Tam Thôn cũng đã lên hưởng ứng lễ triển khai và ký kết thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
Võ Phước Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494438