Gia đình

Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

30/10/2018 03:51

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Sảnh Hoa Sen - Trung tâm Hội nghị 272 (số 272, đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự tham dự của các Thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo; Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể Thành phố; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Văn hóa và Thông tin 24 quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố; Và các cơ quan báo đài đến tham dự, đưa tin.

Gần 500 đại biểu đến tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Tại Hội nghị, đồng chí Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã trình bày Báo cáo Tóm tắt thành tích và có đính kèm hình ảnh hoạt động của các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể thành phố và 24 quận, huyện trong 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình bày Báo cáo Tóm tắt 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Đồng thời, để khắc họa rõ nét các giải pháp, mô hình của các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể thành phố và ở cơ sở 24 quận, huyện trong công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố, Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của các đại diện:

     - Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố với tham luận: “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong quần chúng nhân dân”.

     - Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố với tham luận: “Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình”.

     - Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 10 - Đại diện các quận thuộc khu vực trung tâm thành phố với tham luận: “Công tác tuyên truyền, truyền thông vận động phòng, chống bạo lực gia đình”.

     - Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình – Đại diện các quận thuộc khu vực vùng ven Thành phố với tham luận: “Các hình thức thông tin, tuyên truyền vận động có hiệu quả về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quận Tân Bình”.

     - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhà Bè – Đại diện các huyện thuộc ngoại thành Thành phố với tham luận: “Kết quả thực hiện những hình thức thông tin, tuyên truyền vận động có hiệu quả về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Nhà Bè”.

     Để động viên khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong 10 năm qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tặng bằng khen cho 15 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm (2008-2018).

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm (2008-2018)

Đồng chí Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm (2008-2018)

     Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đã động viên phong trào, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở,  phân tích nguyên nhân, giải pháp và bài học kinh nghiệm trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đã động viên kết quả đạt được trong 10 năm qua về thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và chỉ đạo trong công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố

     Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác gia đình nói chung và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng trong thời gian tới cần phải tập trung vào 5 nội dung sau:

     1. Cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình nói chung và phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng.

     2. Nâng cao trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và của người đứng đầu tổ chức đơn vị trong triển khai thi hành Luật và các văn bản liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, phải xem đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong hoạt động của từng ngành, từng cấp, từng địa phương.

     3. Phát huy và nâng cao ý thức của người dân tại cộng đồng trong cung cấp, phát hiện và hỗ trợ tại chỗ khi xảy ra các vụ bạo lực gia đình. Cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nâng chất hoạt động Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các đề án phòng, ngừa, hỗ trợ gia đình tại cộng đồng.

     4. Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của từng hộ gia đình như: cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tiếp cận giảm nghèo theo hướng đa chiều, kế thừa truyền thống, xây dựng văn hóa gia đình, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”.

    5. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình Thành phố cần tiếp tục tập trung chủ trì, phối hợp các sở, ngành thành phố và quận, huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các chương trình, kế hoạch, định hướng giải pháp triển khai có hiệu quả công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thiết thực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

     Từ kết quả của Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố  là Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã góp phần đúc kết những mô hình hay, giải pháp có hiệu quả và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác triển khai thi hành Luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, định hướng triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2020 và trong những năm tiếp theo.

Hồ Thùy Linh - Ảnh: Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2382307